Scop si obiective

Înfiinţarea Şcolii „Junior” a urmărit acoperirea unor nevoi determinate de:

 • necesitatea adoptării standardelor europene în ceea ce priveşte facilităţile şi calitatea serviciilor acordate de către Universitate angajaţilor proprii şi studenţilor, în vederea îmbunătăţirii candiţiilor de învăţare/muncă în care îşi desfăşoară activitatea. În toate ţările Uniunii Europene, există grădiniţe şi şcoli proprii pentru copiii cadrelor didactice şi ai studenţilor din universităţi.
 • facilitarea accesului la şcoală pentru copiii propriilor angajaţi şi studenţi.
  sincronizarea programului părinţilor cu al copiilor, pentru a uşura eforturile acestora în creşterea şi educaţia copiilor.
 • reducerea distanţelor între locul de muncă al părinţilor şi locul în care învaţă şi sunt îngrijiţi copiii.

Prin activităţile desfăşurate cu elevii în cadrul Şcolii ,,Junior” se urmăreşte:

 • dezvoltarea unor trăsături morale de voinţă şi caracter;
 • formarea capacităţii de învăţare şi inovare prin stimularea creativităţii individuale a copiilor, prin jocuri, dans, muzică, deprinderea lucrului cu calculatorul, învăţarea unei limbi străine, activităţi sportive, etc;
 • obţinerea maximului de eficienţă în învăţare a fiecărui copil respectând particularităţile psihice individuale, prin utilizarea optimă a timpului de învăţare, a metodologiei, a mijloacelor de învăţare;
 • stimularea copiilor in a folosi informaţiile, priceperile şi deprinderile acumulate în diferite situaţii şi de a alege;

Resurse

 • o şcoală nouă, dotată la standarde occidentale
 • personal profesionist
 • pregătirea temelor şi a lecţiilor pentru a doua zi
 • cluburi de karate, şah, dans, aerobic, limbi străine, muzică
 • masă zilnică
 • lecţii interactive în muzeele şi Grădina Botanică a Universităţii