Criterii pentru înscriere

Descarcă criteriile pentru înscrierea la școală și vezi perioada de înscriere.

Pentru înscrierea la Scoala Junior trebuie îndeplinit cel puțin unul din următoarele criterii, în ordinea priorității:

 • Traseul şcolar anterior în Grădiniţa “Junior” (vezi Nota);
 • Fraţi/surori la Grădiniţa/Şcoala “Junior”;
 • Părinții să fie angajați la Universitatea Alexandru Ioan Cuza;
 • Unul dintre bunici să fie angajat al Universității Alexandru Ioan Cuza;
 • Unul dintre părinți să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al universității;
 • Unul dintre bunici să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al universității;
 • Recomandarea scrisă a unei persoane angajate în Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu asumarea răspunderii acelei persoane.

Notă: Criteriul are în vedere copiii care frecventează în prezent Grădiniţa „Junior”, deşi familia lor nu este legată profesional de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Acest criteriu are o justificare financiară şi morală. Bazându-se pe experienţa şi rezultatele de până acum ale copiilor lor, aceste familii s-au dovedit extrem de motivate în a păstra continuitatea şcolarizării la Universitatea “Al. I. Cuza”. Familiile în cauză au fost alături de colectivul celor două unităţi, contribuind la autorizarea/acreditarea/dezvoltarea lor încă de la înfiinţare, în condiţiile în care nici grădiniţa, nici şcoala nu erau cunoscute în comunitate. Criteriul în cauză are o aplicabilitate temporară, limitată de epuizarea acestor situaţii inerente începutului.

Părinții copiilor admiși vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Dosarul de înscriere

 • Cerere tip - se pune la dispoziție de către Secretariat
 • Certificatul de naștere al copilului - copie xerox
 • Actele de identitate ale ambilor părinți - copii xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinților – copie xerox
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
 • Recomandare scrisă a unui angajat al Universității “Alexandru Ioan Cuza” însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” a persoanei care recomandă
 • Aviz epidemiologic - cu toate vaccinările efectuate de către copil