Scop si obiective

Instituirea Grădiniţei Junior a avut ca obiectiv acoperirea unor nevoi determinate de: necesitatea adoptării standardelor europene în ceea ce priveşte facilităţile şi calitatea serviciilor acordate de către Universitate studenţilor şi angajaţilor proprii; facilitarea accesului la grădiniţe pentru copiii propriilor angajaţi şi studenţi, în contextul unei crize de locuri la grădiniţele tradiţionale; sincronizarea programului părinţilor cu cel al copiilor, pentru a uşura eforturile acestora în creşterea şi educaţia copiilor; reducerea distanţelor între locul de muncă al părinţilor şi cel în care se educă, învaţă şi sunt îngrijiţi copiii.

Politica educaţională

 • adaptarea ofertei educaționale la nevoile copiilor, la cerințele părinților și ale comunității;
 • utilizarea metodelor și mijloacelor moderne în actul didactic;
 • obținerea maximului de eficiență în învățare al fiecărui copil, respectând particularitățile psihice și individuale;
 • monitorizarea constantă a progreselor înregistrate de copii și mediatizarea rezultatelor obținute;
 • oferirea de șanse egale tuturor copiilor prin adaptarea conținuturilor la nevoile acestora;
 • realizarea unor parteneriate funcționale între grădiniță și comunitate (familie, școală, diverse instituții, mass-media);
 • angajarea conștientă și devotată a personalului didactic în actul de instruire și educare a copiilor.

Dotări

Pentru buna desfăşurare a activităţilor, GrădiniţaJunior dispune de următoarele dotări:

 • săli de clasă cu mobilier adaptat;
 • cabinet medical;
 • sală de baie adecvată vârstei;
 • sală de mese dotată cu mobilier şi aparatură adecvată;
 • tehnică audio-video;
 • tehnică informatizată – calculatoare;
 • materiale didactice: seturi de planşe, jocuri educative, cărţi ilustrate;
 • parc de joacă.