Criterii pentru înscriere

Descarcă criteriile pentru înscrierea la grădiniță și vezi perioada de înscriere.

Pentru înscrierea la Grădinița Junior trebuie îndeplinit cel puțin unul din următoarele criterii, în ordinea priorității:

 • ambii părinți ai copilului să fie angajați la Universitatea Alexandru Ioan Cuza;
 • unul dintre părinți să fie angajat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza;
 • copilul să aibă frați/surori înscriși la Grădinița sau la Școala Junior;
 • unul dintre bunici să fie angajat al Universității Alexandru Ioan Cuza;
 • unul dintre părinți să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al universității;
 • unul dintre bunici să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al universității;
 • Recomandarea scrisă a unei persoane angajate în Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu asumarea răspunderii acelei persoane.

Părinții copiilor admiși vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Dosarul de înscriere

 • Cerere tip - se pune la dispoziție de către Secretariat
 • Certificatul de naștere al copilului - copie xerox
 • Actele de identitate ale ambilor părinți - copii xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinților – copie xerox
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
 • Recomandare scrisă a unui angajat al Universității “Alexandru Ioan Cuza” însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” a persoanei care recomandă