ÎNSCRIERI PENTRU GRĂDINIȚĂ – GRUPA MICĂ

afis-inscrieri-gr-mica

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 22 – 25 august 2022, înscrieri pentru grupa mică, anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

  • Cerere tip pentru înscriere la grădiniță⃰
  • Fișa individuală⃰
  • Chestionar pentru părinți⃰
  • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi (copii xerox)
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor (copie xerox)
  • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) (copie xerox)
  • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
  • Certificatul de naştere al copilului (copie xerox)
  • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea (dacă este cazul)
  • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00 sau online, la adresa scoalajunior@yahoo.com.

În perioada 26 – 27 august 2022 vor fi programate întâlnirile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Vezi și:

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  0232/211.261.

Comments are closed.