Școala Gimnazială „Junior” a UAIC organizează înscrieri pentru clasa a V-a

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 16 – 26 mai 2022, înscrieri pentru clasa a V – a,  anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

  • Cerere tip pentru înscriere la clasa a V-a⃰⃰
  • Fișa individuală⃰
  • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi (copii xerox)
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor (copie xerox)
  • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) (copie xerox)
  • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
  • Certificatul de naştere al elevului (copie xerox)
  • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea
  • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00.

Data susținerii probei scrise la admiterea în gimnaziu  este 28 mai 2022.

În perioada 30 – 31 mai 2022 și 6 – 7 iunie 2022 vor fi programate interviurile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Informații suplimentare se pot obține  la numărul de telefon  0232/211.261.

Criterii inscriere GMZ 2022

Anunt-inscrieri-clasa-a-V-a-2022-2023

METODOLOGIE-admitere-cl.-a-V-a-2022-2023-1

MODEL-SUBIECTE-LIMBA-ROMANA-1

MODEL-SUBIECTE-MATEMATICA-1

Comments are closed.