Category Archives: Noutati

Eco-Școala JUNIOR

Eco-Schools reprezintă un program international pentru managementul mediului, școlile care îl implementează fiind certificate corespunzător, ca ambasadori ai protejării naturii. Este  coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, iar la nivel national de Centrul Carpato Danubiano de Geoecologie.

Educaţia ecologică asigură conştientizarea tuturor obligaţiilor noastre faţă de mediul înconjurător, ajutându-i pe elevi să-şi clarifice şi să-şi evalueze atitudinea faţă de mediu şi contribuţia lor la rezolvarea provocărilor mediului ambiant. Având în vedere cele cinci obiective ale educaţiei ecologice: conştientizare, atitudine, cunoştinţe, abilităţi, participare, rezultatele pe termen lung se vor materializa:

- într-o şcoală curată, cu curtea şcolii îngrijită, cu spaţii verzi reîmprospătate ;

- în elevi interesaţi de problemele mediului, dornici de cunoaştere, de investigare, de rezolvare a problemelor şi pe cont propriu, cu un comportament ecologic care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului ambient, precum și interesați de propria sănătate, adopând un stil de viață mai sănătos, hrănindu-se cu produse ecologice, proaspete, sănătoase;

- părinţi implicaţi şi responsabilizaţi în activităţile şcolii (prin sesiuni de informare, participarea alături de elevi la acțiunile de ecologizare);

- cadre didactice care să manifeste interes, receptivitate şi deschidere la problemele mediului înconjurător și de sănătate din rândul comunității.

Dorim ca actanții implicaţi în proiect – elevi, cadre didactice, comunitatea locală – să manifeste deschidere, pentru abordarea unui stil de viață responsabil și să valorifice cunoştinţele dobândite până când vor reuşi să modifice mentalități la nivelul comunității locale/regionale/naționale.

Afis Junior

Panou_comitetEco

Plan activitati

Organizarea etapei de susținere a probei scrise din cadrul concursului de selecție pentru clasa a V-a – Etapa a II-a

Organizarea etapei de sustinere a probei scrise etapa II

Constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare 2022-2023

ISJ Iasi_ PO constituirea formatiunilor de studiu la cls pregatitoare 2022-2023

ÎNSCRIERI ÎN CLASA A V-A – Etapa a II-a

Afis-inscrieri-gimnaziu-II

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 23 – 26 august 2022, înscrieri pentru clasa a V-a, anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

 • Cerere tip pentru înscriere la clasa a V-a⃰⃰
 • Fișa individuală⃰⃰
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi – copii xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor – copie xerox
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Certificatul de naştere al elevului – copie xerox
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00.

Data susținerii probei scrise la admiterea în gimnaziu este 29 august 2022.

În perioada 30 – 31 august 2022 vor fi programate interviurile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Vezi și:

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  0232/211.261.

ÎNSCRIERI PENTRU GRĂDINIȚĂ – GRUPA MICĂ

afis-inscrieri-gr-mica

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 22 – 25 august 2022, înscrieri pentru grupa mică, anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

 • Cerere tip pentru înscriere la grădiniță⃰
 • Fișa individuală⃰
 • Chestionar pentru părinți⃰
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi (copii xerox)
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor (copie xerox)
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) (copie xerox)
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Certificatul de naştere al copilului (copie xerox)
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea (dacă este cazul)
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00 sau online, la adresa scoalajunior@yahoo.com.

În perioada 26 – 27 august 2022 vor fi programate întâlnirile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Vezi și:

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  0232/211.261.

REVISTA ȘCOLII, IUNIE 2021

Ne amintim de perioada în care cuvântul de ordine a fost „schimbare”…

„Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și compasiune, pentru același scop: binele copiilor.” – prof. Liliana MINEA

Revista_Junior_Iunie_2021

REVISTA ȘCOLII, APRILIE 2022

«Școala „Junior”, școală de stat aflată în structura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mândră posesoare de „buletin academic” (se află în al 14-lea an de existență), se îndreaptă, plină de încredere, către vârsta majoratului. În prezent funcționează cu nivelurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie autorizat nivelul de învățământ liceal. Unitatea de învățământ va purta, din acel moment, onoranta denumire de Liceul Teoretic al Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Alese mulțumiri întregii familii „Junior” – elevi, părinți, cadre didactice, mentori și colaboratori –, comunității academice și conducerii UAIC, care au făcut posibil acest proiect de suflet și care au decis ca povestea să meargă mai departe…»

Lector dr. Bogdan Constantin NECULAU

Directorul Departamentului de Învățământ Preuniversitar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Buletin de Junior

REZULTATE admitere clasa a V-a 2022-2023

Rezultate concurs clasa a V a 2022 2023

EXAMEN ADMITERE CLASA A V-A – SUBIECTE ȘI BAREME

Subiect Matematică

Barem Matematică

Subiecte LLR

Barem LLR

Școala Gimnazială „Junior” a UAIC organizează înscrieri pentru clasa a V-a

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 16 – 26 mai 2022, înscrieri pentru clasa a V – a,  anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

 • Cerere tip pentru înscriere la clasa a V-a⃰⃰
 • Fișa individuală⃰
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi (copii xerox)
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor (copie xerox)
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) (copie xerox)
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Certificatul de naştere al elevului (copie xerox)
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00.

Data susținerii probei scrise la admiterea în gimnaziu  este 28 mai 2022.

În perioada 30 – 31 mai 2022 și 6 – 7 iunie 2022 vor fi programate interviurile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Informații suplimentare se pot obține  la numărul de telefon  0232/211.261.

Criterii inscriere GMZ 2022

Anunt-inscrieri-clasa-a-V-a-2022-2023

METODOLOGIE-admitere-cl.-a-V-a-2022-2023-1

MODEL-SUBIECTE-LIMBA-ROMANA-1

MODEL-SUBIECTE-MATEMATICA-1